Hỗ trợ : 024 6263 1852 ( 8h00'-17h30')

1900 636 444( 8h00'-21h00')

Email: tuhaovietnam@egroup.vn

Tổng số: 433.920 thí sinh
STT Họ tên Lớp Trường Quận/huyện Thành phố
433901 dang dinh loc Lớp 11 THPT Sông Công Thành phố Sông Công Thái Nguyên
433902 lâm thị thu Lớp 10 THPT Long Hiệp Trà Cú Trà Vinh
433903 Hồ Minh Luân Lớp 10 THPT Long Hiệp Trà Cú Trà Vinh
433904 nguyện ngọc anh Lớp 10 THPT Tân Yên 1 Tân Yên Bắc Giang
433905 Phạm Thị Trang Lớp 11 THPT Lương Tài 1 Lương Tài Bắc Ninh
433906 lâm yến linh Lớp 10 THPT Long Hiệp Trà Cú Trà Vinh
433907 Nguyễn Xuân Quân Lớp 11 THPT Lương Tài 1 Lương Tài Bắc Ninh
433908 Nguyễn Văn Quốc Trung Lớp 11 THPT Thanh Chương 3 Thanh Chương Nghệ An
433909 đào xuân phúc Lớp 11 THPT Thái Lão Hưng Nguyên Nghệ An
433910 Cao Linh Chi Lớp 11 THPT Nam Đàn 1 Nam Đàn Nghệ An
433911 trần thị vinh Lớp 12 THPT Nam Đàn 1 Nam Đàn Nghệ An
433912 Lê Hoàng Trung Thông Lớp 10 THPT Số 1 Tư Nghĩa Tư Nghĩa Quảng Ngãi
433913 kimhuuluong Lớp 10 THPT Long Hiệp Trà Cú Trà Vinh
433914 thạch thị sô phia Lớp 10 THPT Long Hiệp Trà Cú Trà Vinh
433915 Trần Thị Nhật Phượng Lớp 12 Trường THPT Lê Hoàn Đức Cơ Gia Lai
433916 Nguyễn Hữu Vọng Lớp 10 THPT Số 1 Tư Nghĩa Tư Nghĩa Quảng Ngãi
433917 diệp thị ý nhi Lớp 10 Trường THPT Tôn Đức Thắng Đức Cơ Gia Lai
433918 Võ Đức Huy Lớp 10 THPT Số 1 Tư Nghĩa Tư Nghĩa Quảng Ngãi
433919 Vũ Văn Luân Lớp 11 THPT Lương Tài 1 Lương Tài Bắc Ninh
433920 nguyễn thị trang Lớp 11 THPT Lương Tài 1 Lương Tài Bắc Ninh