Hỗ trợ : 024 6263 1852 ( 8h00'-17h30')

1900 636 444( 8h00'-21h00')

Email: tuhaovietnam@egroup.vn

Tổng số: 675.999 lượt thi
STT Họ tên Lớp Trường Quận/huyên Thành phố Thời gian Điểm
501 Đào Mai Quỳnh Anh Lớp 11 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tp. Nam Định Nam Định 05:15:288 350
502 Nguyễn Thị Huế Lớp 11 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tp. Nam Định Nam Định 05:15:467 350
503 Đặng Bích Vân Lớp 11 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tp. Nam Định Nam Định 05:15:863 350
504 Nguyễn Trọng Tuệ Lớp 11 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tp. Nam Định Nam Định 05:15:879 350
505 Bùi Nguyễn Ngọc Trúc Lớp 11 THPT Phú Điền Tháp Mười Đồng Tháp 05:15:934 350
506 Bùi Thuấn Khanh Lớp 11 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tp. Nam Định Nam Định 05:16:303 350
507 Phạm Yến Nhi Lớp 11 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tp. Nam Định Nam Định 05:16:344 350
508 Nguyễn Đức Hiếu Lớp 10 THPT Cẩm Lý Lục Nam Bắc Giang 05:17:079 350
509 Nguyễn Tấn Đạt Lớp 10 THPT Tân Hưng Tân Châu Tây Ninh 05:17:914 350
510 Nguyễn Hà Trang Lớp 10 THPT Bắc Sơn Phổ Yên Thái Nguyên 05:18:217 350
511 Đinh Thị Ngọc Anh Lớp 12 THPT A Hải Hậu Hải Hậu Nam Định 05:21:481 350
512 Võ Trương Diệp Oanh Lớp 12 Trường THPT Chuyên Hùng Vương TP.Pleiku Gia Lai 05:22:111 350
513 Bùi Duy Kính Lớp 11 THPT Thái Lão Hưng Nguyên Nghệ An 05:22:551 350
514 nguyễn thanh lịch Lớp 11 THPT Thái Lão Hưng Nguyên Nghệ An 05:23:567 350
515 Nguyễn Xuân Nguyễn Lớp 12 THPT Trị An Vĩnh Cửu Đồng Nai 05:24:112 350
516 Đinh Hữu Hoàng Lớp 12 THPT Chuyên Nguyễn Trãi T.p Hải Dương Hải Dương 05:25:542 350
517 Châu Lâm Công Thành Lớp 10 THPT Chu Văn An Phú Tân An Giang 05:26:202 350
518 Nguyễn Hoàng Truyễn Lớp 11 THPT Phú Điền Tháp Mười Đồng Tháp 05:26:509 350
519 Hồ Hữu Kiên Lớp 11 THPT Thái Lão Hưng Nguyên Nghệ An 05:27:388 350
520 bùi đức anh Lớp 12 THPT Nam Cao Lý Nhân Hà Nam 05:29:227 350
521 Hoàng Thị Khánh Huyền Lớp 11 THPT Thái Lão Hưng Nguyên Nghệ An 05:35:173 350
522 Phan Thị Hoài Lớp 11 THPT Chu Văn An Đại Lộc Quảng Nam 05:36:357 350
523 Nguyễn Xuân ThiỆN Lớp 12 THPT Trị An Vĩnh Cửu Đồng Nai 05:36:901 350
524 Ấu Dùng Phong Lớp 11 THPT Tân Phú Định Quán Đồng Nai 05:37:529 350
525 Lưu Cẩm Ly Lớp 11 THPT Thái Lão Hưng Nguyên Nghệ An 05:39:106 350
526 Vòng Kinh Ý Lớp 11 THPT Tân Phú Định Quán Đồng Nai 05:39:580 350
527 Trương Thị Huỳnh Như Lớp 12 THPT Chuyên Lý Tự Trọng Bình Thủy Cần Thơ 05:41:125 350
528 er Lớp 11 THPT Tân Phú Định Quán Đồng Nai 05:41:648 350
529 Phạm An Thái Lớp 12 THPT Thái Lão Hưng Nguyên Nghệ An 05:41:688 350
530 Lê Thế An LTA1 Lớp 11 THPT Thái Lão Hưng Nguyên Nghệ An 05:46:146 350
531 Đinh Thị Tú Trinh Lớp 11 THPT Tân Phú Định Quán Đồng Nai 05:48:654 350
532 Phạm Hải Bình Lớp 10 THPT Kiến An Kiến An Hải Phòng 05:49:100 350
533 Bùi Thị Thanh Hằng Lớp 11 THPT Tân Phú Định Quán Đồng Nai 05:51:129 350
534 A3 Nguyễn Quang thắng Lớp 12 THPT Đô Lương 3 Đô Lương Nghệ An 05:51:136 350
535 Lê Đỗ Khánh Ly Lớp 12 THPT Võ Nguyên Giáp Tp. Quảng Ngãi Quảng Ngãi 05:51:141 350
536 Dương Tiến Đạt Lớp 12 THPT Tây Hiếu Tx. Thái Hòa Nghệ An 05:51:261 350
537 Lê Thị Thu Hiền Lớp 11 THPT Lê Lợi Thọ Xuân Thanh Hóa 05:54:832 350
538 Nguyễn Đặng Vũ Huy Lớp 11 THPT Bắc Trà My Bắc Trà My Quảng Nam 05:55:461 350
539 Phạm Hoàng Thảo Lớp 11 THPT Dĩ An Tx. Dĩ An Bình Dương 05:57:151 350
540 NGUYỄN VĂN QUỐC TRUNG Lớp 11 THPT Thanh Chương 3 Thanh Chương Nghệ An 05:58:792 350
541 Hoàng Trà Giang Lớp 11 THPT Thái Lão Hưng Nguyên Nghệ An 06:00:320 350
542 Lưu Thị Ngọc Trâm Lớp 11 THPT Thái Lão Hưng Nguyên Nghệ An 06:01:095 350
543 Phạm Long Hoàng Lớp 12 THPT A Hải Hậu Hải Hậu Nam Định 06:02:104 350
544 Hoàng Thuỳ Linh Lớp 11 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tp. Nam Định Nam Định 06:02:332 350
545 Hồ Hữu Kiên Lớp 11 THPT Thái Lão Hưng Nguyên Nghệ An 06:02:372 350
546 Trần Thảo Thu Lớp 10 THPT Bình Giang Bình Giang Hải Dương 06:03:306 350
547 Đặng Thị Hồng Anh Lớp 11 THPT Thái Lão Hưng Nguyên Nghệ An 06:04:399 350
548 Vũ Minh Anh A Lớp 11 THPT Bình Giang Bình Giang Hải Dương 06:05:657 350
549 Lê Hoàng Đăng Khoa Lớp 12 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Tp. Trà Vinh Trà Vinh 06:05:658 350
550 Bùi Duy Kính Lớp 11 THPT Thái Lão Hưng Nguyên Nghệ An 06:05:791 350