Hỗ trợ : 024 6263 1852 ( 8h00'-17h30')

1900 636 444( 8h00'-21h00')

Email: tuhaovietnam@egroup.vn

Tổng số: 675.999 lượt thi
STT Họ tên Lớp Trường Quận/huyên Thành phố Thời gian Điểm
101 Nguyễn Trọng Tuệ Lớp 11 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tp. Nam Định Nam Định 01:08:848 350
102 Phạm Yến Nhi Lớp 11 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tp. Nam Định Nam Định 01:08:889 350
103 Nguyễn Thị Kiều Lớp 10 THPT Nà Tấu Điện Biên Điện Biên 01:09:819 350
104 Nguyễn Đỗ Quyên Lớp 11 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tp. Nam Định Nam Định 01:09:887 350
105 Đỗ Thị Ngọc Minh Lớp 11 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tp. Nam Định Nam Định 01:09:914 350
106 Nguyễn Phương Hoa Lớp 11 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tp. Nam Định Nam Định 01:11:799 350
107 Đỗ Nam Trung Lớp 12 TT. GDTX Châu Đốc Tx. Châu Đốc An Giang 01:18:629 350
108 Đỗ Thị Thanh Trúc Lớp 11 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:20:807 350
109 Phạm Mỹ Hạ Lớp 12 THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa 01:21:621 350
110 Trần Nhân Kiệt Lớp 11 THPT Nguyễn Văn Linh Đông Hòa Phú Yên 01:23:526 350
111 Nguyễn Ngọc Tường Vi Lớp 10 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:23:955 350
112 Nguyễn Thị Huế Lớp 11 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tp. Nam Định Nam Định 01:24:613 350
113 Trần Trang Nhung Lớp 11 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tp. Nam Định Nam Định 01:25:493 350
114 Nguyễn Thị Thu Hiền Lớp 11 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tp. Nam Định Nam Định 01:26:148 350
115 Lê Hải Đăng Lớp 10 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:27:212 350
116 Nguyễn Công Minh Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 01:30:750 350
117 Đỗ Thị Thanh Trúc Lớp 11 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:31:171 350
118 Nguyễn Công Minh Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 01:31:202 350
119 Trần Nhân Kiệt Lớp 11 THPT Nguyễn Văn Linh Đông Hòa Phú Yên 01:31:901 350
120 Nguyễn Công Minh Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 01:32:057 350
121 Đỗ Thị Thanh Trúc Lớp 11 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:32:097 350
122 Đỗ Nam Trung Lớp 12 TT. GDTX Châu Đốc Tx. Châu Đốc An Giang 01:32:430 350
123 Nguyễn Thị Việt Kiều Lớp 12 THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa 01:33:162 350
124 Đinh Trần Bảo Anh Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 01:33:640 350
125 Trần Nhân Kiệt Lớp 11 THPT Nguyễn Văn Linh Đông Hòa Phú Yên 01:34:089 350
126 Nguyễn Thiện Nhân Lớp 12 THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa 01:34:840 350
127 Trần Nhân Kiệt Lớp 11 THPT Nguyễn Văn Linh Đông Hòa Phú Yên 01:34:983 350
128 Châu Mạnh Cường Lớp 12 THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa 01:35:024 350
129 Nguyễn Ngọc Tường Vi Lớp 10 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:35:041 350
130 Nguyễn Thanh Tuấn Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 01:35:970 350
131 Nguyễn Hoàng Trúc My Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 01:36:010 350
132 Phan Nguyễn Hoàng Lớp 12 THPT chuyên Lê Quí Đôn Tp. Nha Trang Khánh Hòa 01:36:050 350
133 Đinh Trần Bảo Anh Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 01:36:056 350
134 Trần Ngọc Quyên Linh Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 01:36:225 350
135 Nguyễn Thanh Tuấn Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 01:36:365 350
136 Nguyễn Thị Thanh Thủy Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 01:36:976 350
137 Nguyễn Thị Thanh Thủy Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 01:37:016 350
138 Lê Hải Đăng Lớp 10 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:37:031 350
139 Trần Ngọc Quyên Linh Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 01:37:034 350
140 Nguyễn Hoàng Trúc My Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 01:37:068 350
141 Nguyễn Hoàng Trúc My Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 01:37:829 350
142 Phan Quốc Bảo Lớp 11 THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa 01:38:045 350
143 Nguyễn Thị Việt Kiều Lớp 12 THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa 01:38:051 350
144 Nguyễn Thanh Danh Lớp 11 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:38:775 350
145 Đinh Trần Bảo Anh Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 01:39:023 350
146 Đỗ Thị Thanh Trúc Lớp 11 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:39:567 350
147 Nguyễn Thanh Tuấn Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 01:40:029 350
148 Võ Đức Triệu Lớp 11 THPT Nguyễn Văn Linh Đông Hòa Phú Yên 01:40:734 350
149 Trần Nguyễn Nhất Tín Lớp 11 THPT Đức Linh Đức Linh Bình Thuận 01:41:291 350
150 Bùi Đức Anh Lớp 12 THPT Đan Phượng Đan Phượng Hà Nội 01:41:882 350