Hỗ trợ : 024 6263 1852 ( 8h00'-17h30')

1900 636 444( 8h00'-21h00')

Email: tuhaovietnam@egroup.vn

Tổng số: 231.531 lượt thi
STT Họ tên Lớp Trường Quận/huyên Thành phố Thời gian Điểm
101 NGUYỄN VĂN QUỐC TRUNG Lớp 11 THPT Thanh Chương 3 Thanh Chương Nghệ An 02:06:079 350
102 Đậu Thị Phương Lớp 10 THPT Đặng Thai Mai Thanh Chương Nghệ An 02:07:125 350
103 Cao TRung Thực Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:07:918 350
104 nguyễn thị lệ thủy Lớp 11 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Tp. Việt Trì Phú Thọ 02:10:135 350
105 Nguyễn Anh Tùng Lớp 10 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Tp. Việt Trì Phú Thọ 02:12:554 350
106 trương thị bích phương Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:12:966 350
107 Cao TRung Thực Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:13:482 350
108 nguyễn thị vân Lớp 11 THPT Đinh Bạt Tụy Hưng Nguyên Nghệ An 02:13:753 350
109 Cao Thị Ngân Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:13:759 350
110 Vũ Thị Lan Hương Lớp 11 THPT A Hải Hậu Hải Hậu Nam Định 02:14:148 350
111 Bùi Hồng Phúc Lớp 11 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Tp. Việt Trì Phú Thọ 02:14:926 350
112 Đinh Thị Mỹ Duyên Lớp 10 THPT Đặng Thai Mai Thanh Chương Nghệ An 02:15:396 350
113 nguyễn Khôi Nguyên Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:16:712 350
114 Bui Thị Hằng Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:17:855 350
115 hoàng văn hiếu Lớp 11 THPT Đinh Bạt Tụy Hưng Nguyên Nghệ An 02:18:398 350
116 Nguyễn Tiến Mạnh Lớp 11 THPT Bỉm Sơn Tx. Bỉm Sơn Thanh Hóa 02:18:488 350
117 Nguyễn Thị Linh Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:19:490 350
118 Trần Thị Yến Vy Lớp 11 THPT Đức Linh Đức Linh Bình Thuận 02:20:388 350
119 Bùi Văn Thái Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:20:557 350
120 nguyễn đình lương Lớp 11 THPT Đinh Bạt Tụy Hưng Nguyên Nghệ An 02:20:630 350
121 Tống Thị Huyền Trang Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:20:946 350
122 phan thị ý na Lớp 11 THPT Đinh Bạt Tụy Hưng Nguyên Nghệ An 02:21:499 350
123 Phùng Thị Tình Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:21:861 350
124 Nguyễn Thu Hà Lớp 10 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Tp. Việt Trì Phú Thọ 02:22:335 350
125 Bùi Hồng Phúc Lớp 11 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Tp. Việt Trì Phú Thọ 02:22:574 350
126 Nguyễn Tiến Mạnh Lớp 11 THPT Bỉm Sơn Tx. Bỉm Sơn Thanh Hóa 02:22:916 350
127 nguyễn thị thanh huyền Lớp 11 THPT Đinh Bạt Tụy Hưng Nguyên Nghệ An 02:23:619 350
128 Đinh Thị Ngọc Anh Lớp 10 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Tp. Việt Trì Phú Thọ 02:23:867 350
129 Bui Thanh Tùng Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:24:644 350
130 Cao Thị Ngân Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:24:964 350
131 Nguyễn Thị Vui Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:25:525 350
132 Bùi Tố Oanh Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:25:901 350
133 võ công hoàng Lớp 12 THPT Đinh Bạt Tụy Hưng Nguyên Nghệ An 02:27:486 350
134 lưu minh thông Lớp 11 THPT Đinh Bạt Tụy Hưng Nguyên Nghệ An 02:27:814 350
135 lê anh hào Lớp 10 THPT Đinh Bạt Tụy Hưng Nguyên Nghệ An 02:29:261 350
136 Nguyễn Đăng Lục Nguyệt Lớp 11 THPT Đức Linh Đức Linh Bình Thuận 02:31:049 350
137 Đinh Hữu Hoàng Lớp 12 THPT Chuyên Nguyễn Trãi T.p Hải Dương Hải Dương 02:31:076 350
138 Nguyễn Thị Vui Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:31:995 350
139 Đặng Tiến Thành Lớp 10 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Tp. Việt Trì Phú Thọ 02:32:393 350
140 trịnh việt hùng Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:32:536 350
141 Nguyễn Tiến Mạnh Lớp 11 THPT Bỉm Sơn Tx. Bỉm Sơn Thanh Hóa 02:32:746 350
142 phạm trọng sỹ Lớp 11 THPT Đinh Bạt Tụy Hưng Nguyên Nghệ An 02:32:921 350
143 Bùi Văn Đê Lớp 10 THPT Đặng Thai Mai Thanh Chương Nghệ An 02:34:588 350
144 Nguyễn Thị Hoa Lớp 10 THPT Đặng Thai Mai Thanh Chương Nghệ An 02:35:138 350
145 Bùi Thị Thơm Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:35:572 350
146 nguyễn thị hoài Lớp 11 THPT Đinh Bạt Tụy Hưng Nguyên Nghệ An 02:35:624 350
147 Nguyễn Ngọc Diệp Lớp 12 THPT Phú Điền Tháp Mười Đồng Tháp 02:37:078 350
148 Phạm Thị Ngọc Ánh Lớp 11 THPT A Hải Hậu Hải Hậu Nam Định 02:38:401 350
149 lê anh trung Lớp 12 THPT Đinh Bạt Tụy Hưng Nguyên Nghệ An 02:39:381 350
150 Quách Thị Thúy Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:40:212 350