Hỗ trợ : 024 6263 1852 ( 8h00'-17h30')

1900 636 444( 8h00'-21h00')

Email: tuhaovietnam@egroup.vn

Tổng số: 675.999 lượt thi
STT Họ tên Lớp Trường Quận/huyên Thành phố Thời gian Điểm
151 Nguyễn Trần Dương Thương Lớp 11 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Tp. Việt Trì Phú Thọ 01:42:065 350
152 Phan Quốc Bảo Lớp 11 THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa 01:43:406 350
153 Phạm Hoàng Đông Lớp 12 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:43:516 350
154 Trần Nguyễn Nhất Tín Lớp 11 THPT Đức Linh Đức Linh Bình Thuận 01:43:702 350
155 Châu Nguyễn An Khánh Lớp 10 THPT Chu Văn An Phú Tân An Giang 01:44:399 350
156 Võ Đức Triệu Lớp 11 THPT Nguyễn Văn Linh Đông Hòa Phú Yên 01:44:852 350
157 Phan Bá Gia Bảo Lớp 11 THPT Thanh Chương 3 Thanh Chương Nghệ An 01:45:744 350
158 Nguyễn Công Minh Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 01:45:745 350
159 Nguyễn Nhật Huy Lớp 11 THPT Chuyên Quốc Học TP.Huế Thừa Thiên Huế 01:46:588 350
160 Nguyễn Thị Việt Kiều Lớp 12 THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa 01:47:202 350
161 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Lớp 11 THPT Nguyễn Trung Trực Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:47:358 350
162 Nguyễn Nhật Huy Lớp 11 THPT Chuyên Quốc Học TP.Huế Thừa Thiên Huế 01:48:318 350
163 Nguyễn Thị Nguyệt Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 01:48:950 350
164 Lưu Gia Hân Lớp 11 THPT Nguyễn Trung Trực Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:49:436 350
165 Nguyễn Công Minh Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 01:49:812 350
166 Nguyễn Kha Khả Vy Lớp 11 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:50:289 350
167 Đậu Hoàng Thanh Ngân Lớp 11 THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa 01:50:472 350
168 trương thị bích phương Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 01:51:263 350
169 Trần Quỳnh Như Lớp 12 THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa 01:51:637 350
170 nguyễn mai anh Lớp 11 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Tp. Việt Trì Phú Thọ 01:52:967 350
171 Lê Hải Đăng Lớp 10 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:53:140 350
172 Nguyễn Ngọc Tường Vi Lớp 10 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:53:471 350
173 Bùi Tấn Thạnh Lớp 11 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:54:149 350
174 Đinh Vũ Hoàng Lớp 10 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:54:214 350
175 Trần Khắc Hùng Lớp 11 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:54:301 350
176 Nguyễn Phạm Trường Nguyên Lớp 12 THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa 01:54:411 350
177 Nguyễn Công Minh Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 01:55:002 350
178 Nguyễn Gia Bảo Lớp 11 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:55:236 350
179 Đỗ Vũ Tường Vy Lớp 12 THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa 01:56:289 350
180 Nguyễn Lê Khả Ái Lớp 10 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:56:428 350
181 Bùi Tố Oanh Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 01:57:740 350
182 Đoàn Thị Hương Giang Lớp 11 THPT Ba Bể Ba Bể Bắc Kạn 01:57:761 350
183 Nguyễn Tiến Mạnh Lớp 11 THPT Bỉm Sơn Tx. Bỉm Sơn Thanh Hóa 01:58:044 350
184 Phạm Ngọc Hà An Lớp 10 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:58:083 350
185 Trần Nguyễn Nhất Tín Lớp 11 THPT Đức Linh Đức Linh Bình Thuận 01:59:237 350
186 Trịnh Mỹ Linh Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 01:59:380 350
187 Lý Minh Mẫn Lớp 11 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 01:59:528 350
188 Cao Thị Ngân Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 01:59:953 350
189 Lê Thị Mỹ Hạnh Lớp 11 THPT Tân Trào Tp. Tuyên Quang Tuyên Quang 02:00:897 350
190 Nguyễn Thiện Nhân Lớp 12 THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa 02:01:146 350
191 Phan Thanh Hùng Lớp 12 THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa 02:01:781 350
192 Nguyễn Phạm Trường Nguyên Lớp 12 THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa 02:01:817 350
193 Lê Duy Đạt Lớp 11 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 02:01:879 350
194 Nguyễn Mậu Minh Đức Lớp 10 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 02:01:895 350
195 Vũ Trọng Tráng Lớp 11 THPT A Hải Hậu Hải Hậu Nam Định 02:02:666 350
196 Trần Ngọc Quyên Linh Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 02:02:729 350
197 Trần Nhật Hào Lớp 11 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 02:02:826 350
198 Lương Gia Hân Lớp 12 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Tp. Rạch Giá Kiên Giang 02:02:903 350
199 Nguyễn Lê Ngân Hà Lớp 11 THPT Phan Châu Trinh Hải Châu Đà Nẵng 02:03:054 350
200 Đỗ Vũ Tường Vy Lớp 12 THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa 02:03:652 350