Hỗ trợ : 024 6263 1852 ( 8h00'-17h30')

1900 636 444( 8h00'-21h00')

Email: tuhaovietnam@egroup.vn

Tổng số: 675.999 lượt thi
STT Họ tên Lớp Trường Quận/huyên Thành phố Thời gian Điểm
201 Đậu Hoàng Thanh Ngân Lớp 11 THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa 02:03:658 350
202 Nguyễn Thị Hậu Lớp 11 THPT Thanh Chương 3 Thanh Chương Nghệ An 02:03:667 350
203 Trần Lê Cẩm Hân Lớp 11 Trường THPT Chuyên Hùng Vương TP.Pleiku Gia Lai 02:04:100 350
204 Trần Nguyễn Ngọc My Lớp 11 THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa 02:04:266 350
205 Lê Huy Hoàn Lớp 12 THPT Triệu Sơn 2 Triệu Sơn Thanh Hóa 02:04:717 350
206 Tống Kiều Nguyên Lớp 12 THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa 02:04:907 350
207 Nguyễn Ngọc Khánh Lớp 11 THPT Yên Thế Yên Thế Bắc Giang 02:05:183 350
208 NGUYỄN VĂN QUỐC TRUNG Lớp 11 THPT Thanh Chương 3 Thanh Chương Nghệ An 02:06:079 350
209 Đậu Thị Phương Lớp 10 THPT Đặng Thai Mai Thanh Chương Nghệ An 02:07:125 350
210 Nguyễn Việt Cường Lớp 10 THPT Triệu Sơn 3 Triệu Sơn Thanh Hóa 02:07:584 350
211 Trần Quỳnh Như Lớp 12 THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa 02:07:701 350
212 Cao TRung Thực Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:07:918 350
213 Bùi Mai Phương Lớp 10 THPT Chuyên Phan Bội Châu TP.Vinh Nghệ An 02:08:697 350
214 Nguyễn Thị Thu Hương Lớp 11 THPT Chuyên Quốc Học TP.Huế Thừa Thiên Huế 02:09:026 350
215 nguyễn thị lệ thủy Lớp 11 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Tp. Việt Trì Phú Thọ 02:10:135 350
216 Nguyễn Anh Tùng Lớp 10 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Tp. Việt Trì Phú Thọ 02:12:554 350
217 Lê Văn Quế Lớp 11 THPT Đức Linh Đức Linh Bình Thuận 02:12:594 350
218 Lê Minh Phụng Lớp 11 THPT Đức Linh Đức Linh Bình Thuận 02:12:657 350
219 trương thị bích phương Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:12:966 350
220 Nguyễn Nhật Huy Lớp 11 THPT Chuyên Quốc Học TP.Huế Thừa Thiên Huế 02:13:005 350
221 Cao TRung Thực Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:13:482 350
222 nguyễn thị vân Lớp 11 THPT Đinh Bạt Tụy Hưng Nguyên Nghệ An 02:13:753 350
223 Cao Thị Ngân Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:13:759 350
224 Vũ Thị Lan Hương Lớp 11 THPT A Hải Hậu Hải Hậu Nam Định 02:14:148 350
225 Bùi Hồng Phúc Lớp 11 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Tp. Việt Trì Phú Thọ 02:14:926 350
226 Nguyễn Thị Thanh Xoan Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 02:15:065 350
227 Đinh Thị Mỹ Duyên Lớp 10 THPT Đặng Thai Mai Thanh Chương Nghệ An 02:15:396 350
228 nguyễn Khôi Nguyên Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:16:712 350
229 Chu Đăng Khánh Nhi Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 02:17:046 350
230 Bui Thị Hằng Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:17:855 350
231 Lê Ngọc Phương Trinh Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 02:18:061 350
232 hoàng văn hiếu Lớp 11 THPT Đinh Bạt Tụy Hưng Nguyên Nghệ An 02:18:398 350
233 Nguyễn Tiến Mạnh Lớp 11 THPT Bỉm Sơn Tx. Bỉm Sơn Thanh Hóa 02:18:488 350
234 Nguyễn Thị Linh Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:19:490 350
235 Bùi Trần Thiên Kim Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 02:20:061 350
236 Trần Thị Yến Vy Lớp 11 THPT Đức Linh Đức Linh Bình Thuận 02:20:388 350
237 Bùi Văn Thái Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:20:557 350
238 nguyễn đình lương Lớp 11 THPT Đinh Bạt Tụy Hưng Nguyên Nghệ An 02:20:630 350
239 Tống Thị Huyền Trang Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:20:946 350
240 Đặng Phạm Thúy Hằng Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 02:21:037 350
241 phan thị ý na Lớp 11 THPT Đinh Bạt Tụy Hưng Nguyên Nghệ An 02:21:499 350
242 Phùng Thị Tình Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:21:861 350
243 Nguyễn Thu Hà Lớp 10 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Tp. Việt Trì Phú Thọ 02:22:335 350
244 Bùi Hồng Phúc Lớp 11 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Tp. Việt Trì Phú Thọ 02:22:574 350
245 Nguyễn Tiến Mạnh Lớp 11 THPT Bỉm Sơn Tx. Bỉm Sơn Thanh Hóa 02:22:916 350
246 Nguyễn Cao Minh Trí Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 02:23:070 350
247 nguyễn thị thanh huyền Lớp 11 THPT Đinh Bạt Tụy Hưng Nguyên Nghệ An 02:23:619 350
248 Đinh Thị Ngọc Anh Lớp 10 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Tp. Việt Trì Phú Thọ 02:23:867 350
249 Bui Thanh Tùng Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:24:644 350
250 Cao Thị Ngân Lớp 12 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thủy Thanh Hóa 02:24:964 350