Hỗ trợ : 024 6263 1852 ( 8h00'-17h30')

1900 636 444( 8h00'-21h00')

Email: tuhaovietnam@egroup.vn

Danh sách vòng thi

STT Tên vòng thi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái
1 Tuần 1 09:00 08-10-2017 23:59 14-10-2017 Đã kết thúc
2 Tuần 2 08:00 15-10-2017 23:59 21-10-2017 Đã kết thúc
3 Tuần 3 08:00 22-10-2017 23:59 28-10-2017 Đã kết thúc
4 Tuần 4 08:00 29-10-2017 23:59 04-11-2017 Đã kết thúc
5 Vòng loại TỈnh/TP 08:00 12-11-2017 23:59 12-11-2017 Đã kết thúc
6 Vòng CK Tỉnh/TP 08:00 02-12-2017 23:59 03-12-2017 Chưa diễn ra