Khi thai nhi nấc nhiều trong bụng mẹ có sao không?

Khi thai nhi nấc nhiều trong bụng mẹ có sao không?

Thai nhi nấc nhiều trong bụng mẹ là một hiện tượng phổ biến và gần như xuất hiện khá sớm ở các em bé. Tuy nhiên giai đoạn đầu những sự thay đổi này khá nhỏ nên có thể mẹ chưa cảm nhận được. Có nhiều mẹ khi cảm nhận được thai nhi nấc nhiều trong bụng mẹ thì rất […]