VIDEO Dự thi

Video dự thi

MS118 - "Giới thiệu di tích lịch sử Đình Long Thái"

Video clip dự thi của bạn Thái Doãn Ân, học sinh trường THPT Đô Lương 3, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Giới thiệu di tích lịch sử Đình Long Thái- Thái Sơn - Đô Lương - Nghệ An

 
 

Video dự thi khác


Video clip dự thi của các bạn Phong, Long, Ngọc , Tài, Bảo học sinh lớp...

Người gửi: Phạm Hữu Phong

04/12/2015 10 lượt bình chọn
Video do tập thể lớp 10a9 - trường THPT Võ Thị Sáu thực hiện.

Người gửi: Hồ Lê Dân

24/12/2015 467 lượt bình chọn
Videp clip dự thi của bạn Triệu Thúy Hằng, học sinh lớp 12c3 THPT Hòa A...

Người gửi: Triệu Thúy Hằng

30/11/2015 15 lượt bình chọn
Giới thiệu về lịch sử danh lam thắng cảnh , lịch sử về ngọn núi ...

Người gửi: Lê Minh Tâm

25/11/2015 62 lượt bình chọn
Giới thiệu về khu di tích lịch sử Kim Bình - Huyện Chiêm Hóa - Tỉnh T...

Người gửi: La Kim Thoa

31/12/2015 1 lượt bình chọn