Hỗ trợ : 024 6263 1852 ( 8h00'-17h30')

1900 636 444( 8h00'-21h00')

Email: tuhaovietnam@egroup.vn

Kết quả thi

Tuần thi Lần thi Thời gian Thành tích Điểm
Tuần 1 1 09:00 08-10-2017 - 23:59 14-10-2017 03:06:321 350
Vòng loại TỈnh/TP 1 08:00 12-11-2017 - 23:59 12-11-2017 05:04:156 190