Hỗ trợ : 024 6263 1852 ( 8h00'-17h30')

1900 636 444( 8h00'-21h00')

Email: tuhaovietnam@egroup.vn

Kết quả thi

Tuần thi Lần thi Thời gian Thành tích Điểm
Tuần 1 1 09:00 08-10-2017 - 23:59 14-10-2017 05:10:344 60
Tuần 2 1 08:00 15-10-2017 - 23:59 21-10-2017 06:26:635 50