Hỗ trợ : 024 6263 1852 ( 8h00'-17h30')

1900 636 444( 8h00'-21h00')

Email: tuhaovietnam@egroup.vn

Kết quả thi

Tuần thi Lần thi Thời gian Thành tích Điểm
Tuần 3 1 08:00 22-10-2017 - 23:59 28-10-2017 03:14:150 0
Tuần 3 2 08:00 22-10-2017 - 23:59 28-10-2017 03:04:358 40