Hỗ trợ : 024 6263 1852 ( 8h00'-17h30')

1900 636 444( 8h00'-21h00')

Email: tuhaovietnam@egroup.vn

Kết quả thi

Tuần thi Lần thi Thời gian Thành tích Điểm
Vòng CK Tỉnh/TP 1 08:00 02-12-2017 - 23:59 03-12-2017 10:01:007 390