Bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên cập nhật mới nhất

Bản đăng ký thi đua là một trong những tài liệu quan trọng để ghi nhận những đóng góp của cá nhân trong một năm phấn đấu. Nó đặc biệt quan trọng và phổ biến nhất là với đối tượng là giáo viên. Qua đăng ký sẽ hình dung được phần nào mục tiêu cũng nhưHãy cùng Tự hào Việt Nam cập nhật các bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên cập nhật mới nhất dưới đây nhé!

Xem bản đăng ký thi đua cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ GIÁO DỤC ………………….  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CĐCS TRƯỜNG ………………. …………ngày … tháng … năm 20…

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

Năm học 20… – 20…

Họ và tên: – Sinh ngày
Chuyên ngành đào tạo: – CĐ: – ĐH:
Chức vụ:  
Nhiệm vụ được phân công: – Công tác chính (dạy môn/lớp):

Hưởng ứng phong trào thi đua do Ngành Giáo dục và Đào tạo ………… phát động trong năm học 20…-20… Tôi xin đăng ký phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

1/ Danh hiệu đăng ký:

Hình thức khen thưởng:

Giáo viên dạy giỏi cấp:

2/ Tên đề tài SK (hoặc kinh nghiệm trong giảng dạy, …):

 • Tên sáng kiến:
 • Phạm vi áp dụng:
 • Hiệu quả sáng kiến:

3/ Chỉ tiêu đăng ký cụ thể:

3.1/ Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

Giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị.

Chấp hành tốt theo nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Chấp hành tốt theo pháp lệnh công chức, qui định của nghành giáo dục, điều lệ nhà trường và qui chế cơ quan, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

Có ý thức giữ gìn tư cách đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, gương mẫu của người giáo viên. Bản thân luôn tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, tạo sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân;

Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức

3.2/ Công tác chuyên môn:

– Soạn và dạy đúng theo phân phối chương trình. Thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo đúng nội dung, trình bày khoa học, có kí duyệt cùa tổ trưởng, P.HT.

 • Thực hiện chấm – trả bài kiểm tra đúng quy định
 • Hồ sơ giáo viên đạt loại: ………; trung bình các giờ dạy có Gv dự đạt: ……….
 • Tham gia thao giảng, dự giờ và thực hiện chuyên đề đúng quy định:
  • Dự giờ đủ 18 tiết/năm học;
  • Dạy–dự từ 4-6 tiết/năm học
  • Dạy 2 tiết giáo án điện tử;
  • Thực hiện chuyên đề theo phân công.

– Chất lượng môn dạy: (tính theo từng môn/lớp hoặc TB các môn dạy/các lớp) từ trung bình trở lên đạt: %. Trong đó:

+ Loại giỏi: %; + Loại khá: %; + Loại Tb: %; + Loại yếu: %

 • Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt: ………… % (dạy khối …)
 • Công tác phụ đạo học sinh yếu/môn/lớp: Sau khảo sát ĐN: hs, tỷ lệ %
  • Cuối kì I: hs, tỷ lệ %; cả năm học: hs, tỷ lệ %

– Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy: soạn bài, nhập điểm, lấy tài liệu, đưa bài lên Website tanhiepa5, trường học trực tuyến, …dự thi giáo án điện tử – 1 sản phẩm.

 • Sử dụng ĐDDH: đảm bảo 100 % tiết dạy có sử dụng đddh, dự thi 2 sản phẩm
 • Tuyên truyền mục tiêu giáo dục tới CMHS, HS: kịp thời và chính xác nhất;
 • Thực hiện chương trình BDTX năm học 2015-2016 xếp loại: …..

3.3/ Công tác khác:

Công tác đoàn thể: tham gia đạt hiệu quả các hoạt động, phong trào do Công đoàn trường, bộ phận Đoàn – Đội tổ chức.

Công tác lao động: Hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được nhà trường phân công.

Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp: Kết hợp với tổng phụ trách đội, GVCN, GVBM khác để tổ chức các HĐGDNGLL cho học sinh lớp – môn mình dạy, các HĐGDNGLL do nhà trường tổ chức từng bước rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

3.4/ Công tác kiêm nhiệm: (GV kiêm nhiệm công tác nào thì chọn …)

Công tác chủ nhiệm: Có kế hoạch và biện pháp cụ thể, kịp thời để khắc phục những tồn tại. Phấn đấu đạt danh hiệu: Chi đội vững mạnh.

Chỉ tiêu:

 • Hạnh kiểm: 100% từ trung bình trở lên, trong đó khá, tốt đạt 95%
 • Học lực: % từ trung bình trở lên, trong đó: Giỏi: %; + Khá: %; + TB: %; + Yếu: %

Công tác tổ trưởng tổ chuyên môn:

Xây dựng và tổ chức cho các thành viên trong tổ sinh hoạt tổ chuyên môn hai tuần một lần, thực hiện từng kế hoạch hoạt động tổ. Kết hợp cùng Phó hiệu trưởng chuyên môn hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học, chương trình hoạt động các hoạt động giáo dục.

Tổ chức học, thảo luận, kiểm tra, đánh giá nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo từng modun của giáo viên trong tổ, tổ chức cho Gv tự kiểm tra hồ sơ, đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV, đánh giá, xếp loại viên chức, … Thực hiện chuyên đề, dự giờ, thao giảng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Chỉ tiêu:

 • 100% giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có đddh dự thi.
 • 80% Gv đạt loại xuất sắc về chuẩn nghề nghiệp GV; xếp loại viên chức;
 • 50% Gv đạt GVDG cấp trường; 25% Gv đạt GVDG cấp huyện;
 • 15% GV đạt Chiến sĩ TĐCS; 15% được đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen.

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 20… – 20… đề nghị lãnh đạo nhà trường, Hội đồng thi đua khen thưởng, theo dõi tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG               NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tải bản đăng ký thi đua cá nhân:

Bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên cập nhật mới nhất

Xem thêm: Bản kiểm điểm chi ủy chi bộ cuối năm 2018

Trên đây là bản đăng ký thi đua cá nhân mà chúng tôi muốn giới thiệu với bạn. Với những hồ sơ này đôi khi sẽ làm khó nhiều người nhưng tin chắc với bản mẫu cũng như sự gợi ý chi tiết dưới đây bạn sẽ hoàn thành thật tốt. Đây sẽ là một căn cứ quan trọng để phấn đấu cũng như đánh giá nhận xét cuối năm. Đừng quên chia sẻ những tài liệu bổ ích này cho những người xung quanh bạn nhé!

Ngọc Bé

Tôi không hề muốn bất kì ai biết được những nỗi niềm vẫn hằng chất chứa trong lòng tôi. Nhưng tôi muốn mang đến cho độc giả tất cả những điều trân quý nhất trong tình yêu, trong cuộc sống... Hãy cùng đồng hành và ủng hộ,