Bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên cập nhật mới nhất

Bản đăng ký thi đua là một trong những tài liệu quan trọng để ghi nhận những đóng góp của cá nhân trong một năm phấn đấu. Nó đặc biệt quan trọng và phổ biến nhất là với đối tượng là giáo viên. Qua đăng ký sẽ hình dung được phần nào mục tiêu cũng nhưHãy cùng Tự hào Việt Nam cập nhật các bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên cập nhật mới nhất dưới đây nhé!

Xem bản đăng ký thi đua cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ GIÁO DỤC ………………….   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CĐCS TRƯỜNG ………………. …………ngày … tháng … năm 20…

BẢN
ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

Năm học
20… – 20…

Họ và tên: – Sinh ngày
Chuyên ngành đào tạo: – CĐ: – ĐH:
Chức vụ:  
Nhiệm vụ được phân công: – Công
tác chính (dạy môn/lớp):

Hưởng ứng
phong trào thi đua do Ngành Giáo dục và Đào tạo ………… phát động trong năm học
20…-20… Tôi xin đăng ký phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

1/ Danh
hiệu đăng ký:

Hình thức khen
thưởng:

Giáo viên
dạy giỏi cấp:

2/ Tên đề
tài SK
 (hoặc kinh nghiệm trong giảng dạy, …):

3/ Chỉ
tiêu đăng ký cụ thể:

3.1/ Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

Giữ vững
lập trường tư tưởng, chính trị.

Chấp hành
tốt theo nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
nhà nước.

Chấp hành
tốt theo pháp lệnh công chức, qui định của nghành giáo dục, điều lệ nhà trường
và qui chế cơ quan, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

Có ý thức
giữ gìn tư cách đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, gương mẫu của người
giáo viên. Bản thân luôn tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, tạo sự
tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân;

Tinh thần
trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và
việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức

3.2/ Công tác chuyên môn:

– Soạn và
dạy đúng theo phân phối chương trình. Thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng,
đảm bảo đúng nội dung, trình bày khoa học, có kí duyệt cùa tổ trưởng, P.HT.

– Chất
lượng môn dạy: (tính theo từng môn/lớp hoặc TB các môn dạy/các lớp) từ trung
bình trở lên đạt: %. Trong đó:

+ Loại
giỏi: %; + Loại khá: %; + Loại Tb: %; + Loại yếu: %

– Việc ứng
dụng CNTT trong giảng dạy: soạn bài, nhập điểm, lấy tài liệu, đưa bài lên
Website tanhiepa5, trường học trực tuyến, …dự thi giáo án điện tử – 1 sản phẩm.

3.3/
Công tác khác
:

Công tác
đoàn thể: tham gia đạt hiệu quả các hoạt động, phong trào do Công đoàn trường,
bộ phận Đoàn – Đội tổ chức.

Công tác
lao động: Hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được nhà trường phân công.

Công tác
giáo dục ngoài giờ lên lớp: Kết hợp với tổng phụ trách đội, GVCN, GVBM khác để
tổ chức các HĐGDNGLL cho học sinh lớp – môn mình dạy, các HĐGDNGLL do nhà
trường tổ chức từng bước rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

3.4/ Công tác kiêm nhiệm: (GV kiêm nhiệm công tác
nào thì chọn …)

Công tác
chủ nhiệm: Có
kế hoạch và biện pháp cụ thể, kịp thời để khắc phục những tồn tại. Phấn đấu đạt
danh hiệu: Chi đội vững mạnh.

Chỉ tiêu:

Công tác
tổ trưởng tổ chuyên môn:

Xây dựng
và tổ chức cho các thành viên trong tổ sinh hoạt tổ chuyên môn hai tuần một
lần, thực hiện từng kế hoạch hoạt động tổ. Kết hợp cùng Phó hiệu trưởng chuyên
môn hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học, chương trình hoạt động các
hoạt động giáo dục.

Tổ chức
học, thảo luận, kiểm tra, đánh giá nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo từng
modun của giáo viên trong tổ, tổ chức cho Gv tự kiểm tra hồ sơ, đánh giá chuẩn
nghề nghiệp GV, đánh giá, xếp loại viên chức, … Thực hiện chuyên đề, dự giờ,
thao giảng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Chỉ tiêu:

Trên đây
là nội dung đăng ký thi đua năm học 20… – 20… đề nghị lãnh đạo nhà trường, Hội
đồng thi đua khen thưởng, theo dõi tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn
thành tốt các nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN
CỦA HIỆU
TRƯỞNG               NGƯỜI
ĐĂNG KÝ 

Tải bản đăng ký thi đua cá nhân:

Bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên cập nhật mới nhất

Xem thêm: Bản kiểm điểm chi ủy chi bộ cuối năm 2018

Trên đây là bản đăng ký thi đua cá nhân mà chúng tôi muốn giới thiệu với bạn. Với những hồ sơ này đôi khi sẽ làm khó nhiều người nhưng tin chắc với bản mẫu cũng như sự gợi ý chi tiết dưới đây bạn sẽ hoàn thành thật tốt. Đây sẽ là một căn cứ quan trọng để phấn đấu cũng như đánh giá nhận xét cuối năm. Đừng quên chia sẻ những tài liệu bổ ích này cho những người xung quanh bạn nhé!

Cuộc sống - Tags:
Sitemap | Mail