Hướng Dẫn Viết Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Sinh Con Thứ 3 Đầy Đủ Nhất

Bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 là mẫu bản kiểm điểm dành cho các đảng viên đã vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình khi sinh thêm con thứ 3.

Bởi mỗi cá nhân khi đã đứng vào hàng ngũ của Đảng thì phải chấp hành đúng và nghiêm chỉnh với những nội dung, nguyên tắc, điều lệ mà Đảng đề ra. Mẫu bản kiểm điểm này nêu rõ nguyên nhân, hình thức xử phạt và quy chế xử phạt đối với cá nhân đảng viên vi phạm. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé!

Mẫu bản Kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

Viết Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Sinh Con Thứ 3

>>> Xem thêm nhiều mẫu bản kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết năm 2019

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 là biểu mẫu dành riêng cho các Đảng viên để tự kiểm điểm, nhận lỗi về việc vi phạm quy định mà Đảng đề ra.
Theo chính sách dân số của nước ta mỗi gia đình chỉ nên có 2 con vì thế việc sinh con thứ 3 được xem là hình thức vi phạm quy định của Đảng viên. Chính vì thế các bạn cần chuẩn bị mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 để trình bày về sự việc đã xảy ra.
Sau khi đã hoàn thành xong bản kiểm điểm thì sẽ nộp lên cho chi bộ và chi ủy để nhận hình thức xử phạt.

Hướng dẫn chi tiết viết bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3:

ĐẢNG BỘ ………………………………..                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ: ……………………………………..
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………
Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………………………
Ngày vào Đảng: ………………………………………………….. Ngày chính thức: ………………………………..
Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:
– Hiện nay tôi đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: sinh con thứ 3.
– Nguyên nhân sai phạm: Tôi đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình bằng biện pháp đặt vòng thế nhưng vẫn mang thai ngoài ý muốn. Vì lý do sức khỏe không bảo đảm, ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi không thể thực hiện biện pháp phá thai. Vì thế tôi đã sinh con thứ 3.
– Về hình thức xử phạt đối với trường hợp sinh con thứ 3 tại Điều 5 Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (được ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 23/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) hình thức kỷ luật như sau:
– Hình thức kỷ luật “Khiển trách”: áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3.
– Với quy chế xử lý kỷ luật đã được ban hành, bản thân tôi tự nhận hình thức kỷ luật: Khiển trách.
Tôi xin hứa sẽ không tái phạm vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được quy định.
.……………., ngày … tháng … năm …
Người viết kiểm điểm
Việc viết bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 cần đảm bảo đầy đủ các thông tin cá nhân của Đảng viên là người kiểm điểm bao gồm họ tên, ngày sinh, đơn vị công tác, ngày vào Đảng, ngày chính thức. Tiếp đó là nội dung kiểm điểm cần nêu rõ hành vi vi phạm, nguyên nhân vi phạm, hình thức xử phạt theo quy định của Nhà nước và hình thức kỷ luật tự nhận. Ngoài ra các Đảng viên cần ghi rõ lời cam kết không tái phạm.
>>> Download mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 tại đây
Hi vọng với những gợi ý trên đây về cách viết mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 mà tuhaovietnam.com.vn chia sẻ sẽ mang đến cho bạn một mẫu bản kiểm điểm chính xác nhất từ bố cục cho tới nội dung. Các bạn hãy trình bày và viết làm sao cho văn phong gãy gọn dễ đọc dễ hiểu nhất trình bày lên cấp trên nhé!
Ngọc Bé

Tôi không hề muốn bất kì ai biết được những nỗi niềm vẫn hằng chất chứa trong lòng tôi. Nhưng tôi muốn mang đến cho độc giả tất cả những điều trân quý nhất trong tình yêu, trong cuộc sống... Hãy cùng đồng hành và ủng hộ,