Mẫu Lời Tuyên Thệ Đảng Viên Mới Được Kết Nạp Vào Hàng Ngũ Đảng

Lời tuyên thệ đảng viên mới – một trong những nghi thức quan trọng không thể thiếu dành cho Đảng viên mới trong lễ kết nạp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được những lời tuyên thệ đảng viên một cách đầy đủ và chính xác nhất được. Lần đầu tiên, khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng chắc chắn một điều rằng ai cũng sẽ không thể nào tránh khỏi sự hồi hộp. Để giúp các bạn tự tin hơn và trình bày mạch lạc lời tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng thì tuhaovietnam.com.vn xin gửi tới các bạn bài viết mẫu lời tuyên thệ đảng viên mới dưới đây nhé!

lời tuyên thệ đảng viên mới

Lễ kết nạp Đảng viên mới được thực hiện qua rất nhiều quá trình, công đoạn. Trước khi đọc lời tuyên thệ thì bạn phải thức hiện: nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng…..do bí thư chi bộ điều hành.

  • Hướng dẫn đọc lời tuyên thệ của đảng viên mới:

LỜI TUYÊN THỆ CỦA ĐẢNG VIÊN MỚI
(Đảng viên đứng quay mặt về cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Hồ Chí Minh)

Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Thưa toàn thể chi bộ
Tôi tên: ……………………………… sinh ngày … tháng … năm …….., hôm nay được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, tôi xin thề:
1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.
Xin thề! Xin thề! Xin thề!
* Kết thúc mỗi lời Tuyên thệ, đảng viên mới kết nạp Đảng giơ nắm tay phải và hô lớn “xin thề”; kết thúc 4 lời Tuyên thệ, giơ nắm tay phải hô lớn 3 lần “xin thề”.
Hi vọng với mẫu lời tuyên thệ đảng viên mới mà chúng tôi hướng dẫn trên đây bạn sẽ thấy đơn giản hơn trong lễ kết nạp đảng viên mới nhé. Chúc bạn luôn là một đảng viên gương mẫu và tích cực trong mọi hoạt động đảng. Ngoài ra bạn cũng có thể học cách viết Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Năm 2018 nhé!
Ngọc Bé

Tôi không hề muốn bất kì ai biết được những nỗi niềm vẫn hằng chất chứa trong lòng tôi. Nhưng tôi muốn mang đến cho độc giả tất cả những điều trân quý nhất trong tình yêu, trong cuộc sống... Hãy cùng đồng hành và ủng hộ,