Phiếu Đánh Giá Và Phân Loại Viên Chức 2018 Đúng Chuẩn Nhất

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2018 là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá và phân loại viên chức, dành cho đối tượng là những cán bộ công nhân viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan doanh nghiệp của nhà nước. Trong bài viết ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên chi tiết và chính xác nhất Nội dung trong mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức cần nêu rõ thông tin của viên chức, phần tự đánh giá của viên chức và ý kiến nhận xét của đơn vị tập thể. Hãy cùng chúng tôi theo dõi chi tiết trong bài viết dưới đây.

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2018

PHÒNG GD&ĐT …………

TRƯỜNG ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

 Năm …………. Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………………………….

Hạng chức danh nghề nghiệp: …………………. Bậc: ………………..

Hệ số lương: …………………………..

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết: Hoàn thành tốt chương trình môn Âm nhạc tiểu học, giúp học sinh hoàn thành kiến thức bộ môn đạt 100% số lượng học sinh.

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Luôn giữ gìn đạo đức và lối sống trong sáng lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, thực hiện tốt các quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm

– Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường, của ngành ;không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

– Có tinh thần đoàn kết trong nội bộ, ý thức tự giác cao trong công tác, trong quan hệ với đồng nghiệp cởi mở, chan hòa, hòa nhã với mọi người xung quanh.

-Luôn nêu cao tinh thần trung thực chống việc chạy theo kiểu hình thức, đối phó, thiếu trách nhiệm và nêu cao tính kỷ luật trước đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh.

– Có thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳn thắng với phụ huynh, với nhân dân khi giao tiếp công việc .

– Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, của đồng nghiệp và học sinh để hành động đúng trong cách ứng xử và giao tiếp công việc.

– Giải thích cặn kẽ, thuyết phục những điều đồng nghiệp, nhân dân, phụ huynh và học sinh hỏi hay thắc mắc.

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức: Bản thân cùng gia đình luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với địa phương, tham gia đầy đủ các tiêu chí quy đinh của địa phương như: thuế nhà đát, an ninh quốc phòng, phí ánh sáng đèn đường, phí giao thông đường bộ với mô tô,…

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

  1. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  2. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm: Bản thân luôn nghiên cứu, học hỏi để nâng dần trình độ phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ đối với môn học mình phụ trách cũng như môn học mình yêu thích dù bản thân không trực tiếp giảng dạy. Tính xã hội thì bản thân có tạo hai địa chỉ mạng để giới thiệu về kiến thức liên quan cũng như về kinh nghiệm giảng dạy. Bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công giảng dạy, hồ sơ sổ sách.

2. Phân loại đánh giá: ………………………………………………………………………………………………………..

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

 ……….., ngày….tháng….năm….

Viên chức tự đánh giá

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác: 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức: ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………

………….., ngày…tháng….năm…

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ) …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………., ngày….tháng….năm…

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Link tải về phiếu đánh giá  tại đây!

Mẫu phiếu đánh giá và nhận xét viên chức 2018 mà chúng tôi cung cấp trên đây đến các bạn có thể dùng được trong nhiều trường hợp khác nhau như phiếu đánh giá viên chức mầm non, phiếu đánh giá viên chức kế toán… Nếu như bạn không có nhiều thời gian để tìm kiếm và tự soạn thảo cho mình phiếu đánh giá và nhận xét viên chức thì các bạn có thể tải miễn phí mẫu phiếu đánh giá chúng tôi cung cấp trên bài viết để sử dụng ngay khi cần thiết. Hy vọng rằng những thông tin tuhaovietnam.com.vn cung cấp sẽ góp ích nhiều giúp các bạn sớm hoàn thành mẫu phiếu đánh giá của mình. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm đến bài viết của chúng tôi, chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả!