Thông báo

Về việc chuyển hướng tên miền.

Xin chào khách truy cập, do tên miền tuhaovietnam.com.vn cùng tên và ý tưởng đến website có lĩnh vực du lịch quê nhà Việt Nam của chúng tôi. Nên chúng tôi đã mua lại tên miền tuhaovietnam.com.vn.

Nay chúng tôi ra thông báo này đến khách truy cập, tên miền tuhaovietnam.com.vn sẽ không còn liên quan đến các nội dung trước đây của những đơn vị trước.

Thông báo này sẽ có hiệu lực từ ngày 26.11.2018 – 10.12.2018. Các tranh chấp về sau chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như từ chối trách nhiệm pháp lý có liên quan.

Tiếp nhận thông tin tại
Nhà cung cấp tên miền PA Việt Nam./

Thông báo này thây thế cho các văn bản có liên quan.

Phát đi thông báo từ ngày: 26/11/2018 13:30:00 +7

BQL tuhaovietnam.com.vn